(1)
Rokhzi, M. PENDAMPINGAN IKATAN GURU RAUDLATUL ATHFAL (IGRA) KECAMATAN SOOKO MOJOKERTO DALAM PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013. Repository 2018, 1, 1-25.