Rokhzi, M. (2018) “PENDAMPINGAN IKATAN GURU RAUDLATUL ATHFAL (IGRA) KECAMATAN SOOKO MOJOKERTO DALAM PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013”, Repository, 1(1), pp. 1-25. Available at: http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/repository/article/view/330 (Accessed: 25March2019).