Rokhzi, M. “PENDAMPINGAN IKATAN GURU RAUDLATUL ATHFAL (IGRA) KECAMATAN SOOKO MOJOKERTO DALAM PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013”. Repository, Vol. 1, no. 1, Nov. 2018, pp. 1-25, http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/repository/article/view/330. Accessed 25 Mar. 2019.